Προϊόντα OEM


Προϊόντα OEM  • Επιλεκτικά φυλλαράκια αλουμινίου

  • Απορροφητής με επιλεκτικά φυλλαράκια αλουμινίου

Η Vesta παρέχει προϊόντα OEM σε όλους τους συνεργάτες μας που θέλουν να κατασκευάζουν τα δικά τους προϊόντα. Προσφέρουμε τα επιλεκτικά φυλλαράκια αλουμινίου καθώς και τον απορροφητή του συλλέκτη σαν πρώτη ύλη για την κατασκευή
του δικού σας προϊόντος.

Τα προϊόντα μας παρέχονται σε οποιεσδήποτε ποσότητες χρειάζεστε με δεδομένη την υψηλή ποιότητα.


Κατασκευαστική διαδικασία